агуулахын аж ахуй

Эс Эл Эс Сингапур дахь иж бүрэн их хэмжээний барааны нөөцийн үр дүнтэй удирдлагатай.

Манай агуулахын удирдлагын систем

SLS Сингапур нь өөрийн маш олон нэр төрөл, тоо хэмжээ бүхий агуулахыг зөв зохистой үр дүнтэй хэмжээнд байлгадаг. Үүний тулд агуулахын хайлтын болон хадгалалтын иж бүрэн автоматжуулсан систем ба өөрийн компанийн бүхий л нэгж албадыг хооронд нь нягт холбож, өдөр тутмын ажлын уялдаа холбоог тасралтгүй хангаж байдаг мэдээллийн технологийн хамгийн дэвшилтэт хэлбэрийн сүлжээг ашигладаг.

SLS-ийн агуулахын удирдлагын менежмент нь бүс нутагтаа тэргүүлэгч нь юм.