ХолбоосуудХүч дамжуулахад холбогчид нь нэг элементээс нөгөөд эргэлтийн хүч дамжуулдаг хоёр хөтлөгч бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг холбоход ашиглагддаг механик элемениүүд юм. Холбогчоор эргэх хөдөлгөөнтэй тэнхлэг зэрэг хоёр хэсгүүдийг холбож хоёр үзүүрийн хөдөлгөөнд тодорхой хэмжээний зөрүүг зөвшөөрдөг.

Холбогчид нугардаггүй хатуу юмуу эсхүл уян чанартай байдаг. Нугардаггүй хатуу холбогчдыг ихэнхдээ тэнхлэгээрээ тохирч байгаа хоёр тэнхлэгт юмуу нэг нэгэн дээрээ тогтох тэнхлэгт түгээмэл хэрэглэгддэг. Уян холбогчийг тэнхлэгээрээ тохирох боломж бага үед юмуу эргэлтийн хүчийг дамжуулах үед доргилт үүсэж болзошгүй тохиолдолд хэрэглэдэг.

Аж үйлдвэрийн машин механизмд холбогчдыг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:

 • Тусдаа үйлдвэрлэгдсэн хоёр тэнхлэгийг холбоход, жишээлбэл, мотор, генератор.
 • Тэнхлэгүүдэд засвар үйлчилгээ хийх юмуу эд ангийг солих үед салгах боломж олгох.
 • Хөтлөгч ба хөтлөгдөгч хэсгүүдийг холбох.
 • Тэнхлэгийн гажилтыг зөвшөөрөх, хоёр тэнхлэгийн уулзах цэгийн ачааллыг багасгах.

Төрөл аж үйлдвэрлэл, хэрэглээнд зориулсан нугардаггүй болон уян холбогчийн аль алийг олон төрлөөр нь бид санал болгодог. Үүнд:

 • Арааны холбогч
 • Пүрштэй холбовч
 • Зөөлөн холбовч
 • Дисктэй холбовч
 • Гидр холбовч
 • Хосолсон холбовч
 • Удаан эдэлгээтэй тос

Найдвартай байдал, чанар, эмх замбараатай засвар үйлчилгээ хийхийн тулд Эс Эл Эс танай тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх, эзэмшлийн нийт өртгийг багасгах холбогчийн шийдлээр хангадаг. Rexnord болон Falk брэндүүдтэй хамтардаг түншлэлдээ тулгуурлан 80 гаруй жилийн хугацаанд бид холбогч үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч байж нэр төрлийг улам улам олшруулсан билээ. Тухайлбал:

Rexnord Omega®, Thomas®, and Addax® couplings, and Falk™ Wrapflex®, Steelflex®, and Lifelign® couplings

Яагад Эс Эл Эс-г сонгох вэ?

Найдвартай байдал, чанар, эмх замбараатай засвар үйлчилгээ хийхийн тулд Эс Эл Эс танай тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх, эзэмшлийн нийт өртгийг багасгах холбогчийн шийдлээр хангадаг. Rexnord болон Falk брэндүүдтэй хамтардаг түншлэлдээ тулгуурлан 80 гаруй жилийн хугацаанд бид холбогч үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч байж нэр төрлийг улам улам олшруулсан билээ. Тухайлбал:

Rexnord Omega®, Thomas®, and Addax® couplings, and Falk™ Wrapflex®, Steelflex®, and Lifelign® couplings Нэмэлт мэдээллийг эндээс авна уу.

Нэмэлт мэдээллийг эндээс авна уу.