Их сургуулийн төвшин....Ирээдүйн манлайлагчдыг төрүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүн болон техникийн сургалтаар дамжуулан урьдчилсан оношлогоот техник үйлчилгээ хийх

SLS Академиас тогтмол зохион байгуулж байгаа өөрсдийн мэдлэг, мэргэжил, ур чадвар, туршлагаа харилцан солилцох сургалтууд, дадлага, хурал зөвлөгөөнүүд нь SLS-ийн харилцагчид, хамтрагчдад эцсийн бүлэгт үр өгөөжөө өгдөг гэдэгт гүнээ итгэдэг.
Хувь хүн, албан байгууллага аль нь ч бай үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааных нь үр дүнтэй байдлыг дээшлүүлэх тал дээр SLS Академи хамтран ажиллана. Бид бүхэн урт хугацаанд, өндөр үр ашигтай хамтран ажиллах болно

Хэнд хамгийн ашигтай вэ?

 • Техникийн үйлчилгээний ажилтан ажиллагсад, инженерүүд
 • Засварын багийнхан
 • Найдвартай ажиллагааны багийнхан
 • Эргэлтийн төхөөрөмжтэй ажилладаг инженерүүд
Холхивч болон бусад механик эд ангиудын тухай мэдлэг, туршлагатай техникийн ажилтнууд нь, тоног төхөөрөмжүүдэд гарч болзошгүй гэнэтийн эвдрэл, гэмтлээс үүдэлтэй сул зогсолт, түүнээс үүдэх алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг зөв хийх зэрэг олон давуу талуудыг авч ирдэг ба ямар нэгэн сэлбэг хэрэгсэлийг эвдэрсэн хойно нь хайж олох гэж цаг алдаж, сул зогсохоос урьдчилан сэргийлдэг.

Сургалт, дадлагын төрлүүд

 • Ерөнхий үйлдвэрлэлд зориулагдсан энгийн хөтөлбөр
 • Хүнд үйлдвэрт зориулагдсан, тухайн салбарын онцлогт тааруулсан Үүнд:
  • Хөлөг онгоцны засвар, үйлдвэр
  • Цемент
  • Цаас картоны г.м
  • Уул уурхай
  • Баяжуулах үйлдвэр
  • Төмөрлөгийн үйлдвэр
 • Анхан, дунд, гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтууд
 • Сургалтын танхимд болон харилцагчийн үйлдвэр болон дадлагын талбар дээ