Эс Эл Эс –д ажиллах

Эс Эл Эс компани үйлчилгээгээ дэлхийн хэмжээнд хүргэж ажиллахын тулд орон нутгийн болон олон улсаас зөв хүмүүсийг авч ажиллуулахын ач холбогдлыг ухамсарладаг билээ.

Бид хувь хүнийг үнэлж, ажилтан бүрийг бидэнтэй хамтран ажиллахдаа өөрийн боломж чадамжаа ойлгож ухаарахад туслахыг эрмэлздэг. Байнга өсөн дэмжиж байдаг компанийн өндрөөр үнэлэгдсэн ажилтаны хувьд та Эс Эл Эс–д ажилласнаар өөрийгөө сайжруулан хөгжүүлэх болно. Ажилчидаа хийж байгаа ажилдаа илүү сэтгэл ханамжтай байлгах, төгс төгөлдөршилд хүрч үнэ цэнээ хуваалцахын тулд бид ажилчдаа идэвхийжүүлэх өөрийн тогтсон зөв бодлого, журамтай.

Бид манайд ажиллахаар ирсэн зөв хүмүүст зориулсан төрөл бүрийн сургалт, өсөлтийн боломжуудыг өгөхөөс гадна ажилчдаа өөрийн салбартаа шилдэг нь байх, түүндээ хүрэхэд нь туслахыг эрмэлзэн ажилладаг. Туршлагатай борлуулалтын инженер ч бай, харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан ч бай шинээр их сургууль төгссөн оюутан ч бай бидэнтэй хамт өсөн дэвжихийг хүссэн хэнд ч бидний үүд хаалга нээлттэй. Та дараах нээлттэй ажлын байрнуудтай танилцах юмуу өөрийнхөө анкетийг доорх цахим шуудан руу илгээж болно. HR-Recruit@slsbearings.com.sg

.