машин хяналт

Таны техникийн найдвартай ажиллагааг хангах цогц шийдлүүд нь зөвхөн SKF-ийн ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ АЛБАН ЁСНЫ ТҮНШ хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагаа юм.

Техникийн хяналт, үзлэг бол зөвхөн доргио чичиргээний анализ биш!

SLS нь SKF ийн сургалтуудад хамрагдаж,албан ёсоор техникийн хяналт, үзлэгийн үйлчилгээ үзүүлэх албан ёсны эрх авч батламжлагдсан. Бидний техникийн хяналт, үзлэгийн үйлчилгээнд дараах зүйлүүд орно:

 • Гадна үзлэг
 • Тослогооны үзлэг шалгалт
 • Доргио чичиргээний үзлэг
 • Халалтын үзлэг

Техникийн үйлчилгээгээр дараах эвдрэлүүдийг илрүүлж засварлах боломжтой:

 • Холхивчны эвдрэл
 • Баланс алдагдах
 • Чангалаа сулрах
 • Голнуудын төвлөгөө алдагдах
 • Редукторын араануудын элэгдэл эвдрэл
 • Цахилгаан хөдөлгүүдийн цахилгааны гэмтэл
 • Ремений элэгдэл, тасралт
 • Дамарны элэгдэл
 • Муу тослогоо
 • Ремений дамарнуудын тохиргооны алдагдал
 • Тоног төхөөрөмжүүдийн суурины гэмтэл
 • Редукторын тосны хэмжээ багасах
 • Муфт холбовчны элэгдэл
 • Тос гоожих
 • Тосонд ус орох
 • Тосны бохирдол
 • Тосны сонголт буруу байх
 • Ажлын талбар дахь аюулгүй ажиллагаа

Дээр дурдагдсан үйлчилгээнүүдийг авмаар байна уу? Хэрвээ тийм бол энд дарна уу.