Төлөвлөгөөт засварын үеийн ажиллагаа

 • Засвар үйлчилгээний ажлыг хэрхэн зөв явуулах тал дээр газар дээр нь зөвлөгөө өгөх, дадлагажуулах
 • Холхивч хэрхэн зөв сонгох, хүлцлийн талаар зөвлөгөө өгөх
 • Төлөвлөгөөт засварын үед тодорхойлсон нэг ажлыг эсвэл цогц ажлыг хийж гүйцэтгэх
 • Тусгай зориулалтын гүйцэтгэх болон хэмжилтийн багажуудаар хангах
 • Хурдан эвдэрдэг, элэгддэг хэсгүүдэд дахин инженерчлэл хийх
 • Агуулахын менежмент хийх

Төлөвлөгөөт засварын үеийн үйлчилгээг авснаар та юу хожих вэ

 • Тоног төхөөрөмжийн эдэлгээг уртасгах, эвдрэлийг багасгах
 • Шинэ стандарт сэлбэг болон тусгай зориулалтын эд ангийн нийлүүлэх хугацааг богиносгох
 • Зөв багаж хэрэгсэл, зөв арга технологи ашиглан, гэнэтийн эвдрэл гарсан үед засвар үйлчилгээнд сул зогсох хугацааг богиносгох
 • Ховорхон ашиглагддаг тусгай зориулалтын үнэтэй багажуудыг худалдан авах зардлаас сэргийлэх
 • Холхивчийг агуулахад хэрхэн зөв гэмтээхгүй хадгалах зөвлөгөөнүүд өгөх
 • Төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний үед, эд ангиудыг тухайн тоног төхөөрөмжийн зориулалт хийцийн онцлогт илүү тохирсон, илүү чанартай найдвартай бүтээгдэхүүнүүдээр сольсноор тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хугацаа уртсаж, ажлын бүтээл нэмэгдэнэ.

Дээр дурдагдсан үйлчилгээнүүдийг авмаар байна уу? Хэрвээ тийм бол энд дарна уу.