Голнуудын төвлөгөө

Голнуудын төвлөгөөний алдагдал нь үйлдвэрлэлд хамгийн элбэг тохиолддог ба энэ нь үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүтээмж, аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдалд сөргөөр нөлөөлж гарах үргүй зардлыг ихэсгэдэг. Лазер багаж ашиглан төвлөгөөг хийх нь машин техникийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж үйлдвэрийн бүтээмжийг өсгөх үндсэн аргуудын нэг юм

Эс Эл Эс-ийн мэргэшсэн инженерүүд лазер багажаар голнуудын төвлөгөөг тааруулахад сургагдаж бэлтгэгдсэн, шаардлагатай багаж хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон. Орчин үеийн багаж хэрэгсэл, ур чадвартай инженерүүдийнхээ тусламжтайгаар бид таны механик эд ангийн ашиглалтын хугацааг уртасгана.

Голнуудын төвлөгөөний давуу талууд

  • Холхивчнуудын ажиллах хугацааг уртасгана
  • Холхивчнууд болон холбовч муфт дээрх ирэх ачааллыг бууруулна

Механик эд ангийн элэгдлийг багасгана:

  • Үрэлтийг давахад зарцуулагдах энергийг хэмнэнэ
  • Чичиргээ, дуу чимээг бууруулна
  • Аюултай болон хязгаарлагдмал орчин дахь найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлнэ

Дээр дурдагдсан үйлчилгээнүүдийг авмаар байна уу? Хэрвээ тийм бол энд дарна уу.